Nuomos sąlygos ir taisyklės

Susitarimo objektas

Mūsų tikslas yra užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir išvengti bet kokių nemalonių situacijų jūsų šventėje ar po jos. Todėl būtina susitarti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių.

Bendri sutarimai

Komunikacija vyks elektroninių laiškų būdu.

Galioja paskutiniai siųsti elektroniniai laiškai ir patvirtinti susitarimai iš kitos pusės.

Lights&Letters įsipareigoja

Suteikti kokybišką raidžių ir simbolių nuomos paslaugą suderintomis sąlygomis.

Nemokamai konsultuoti klientą paslaugų naudojimosi klausimais.

Raides ir simbolius pristatyti nurodytu laiku.

Atvežti raides ir simbolius į nurodytą vietą.

Atsižvelgti į kliento pageidavimus raidžių ir simbolių išdėstymo vietoje.

Po renginio raidžių ir simbolių atvykti pasiimti suderintu laiku.

Klientas įsipareigoja

Reaguoti į paslaugų teikėjo pastabas.

Pateikti visą reikalingą informaciją, būtiną paslaugoms atlikti.

Saugoti įrangą, nuomos metu, elgtis atsargiai ir atsakingai. Nejungti į elektros lizdą esant lietui.

Užtikrinti elektros energijos tiekimą.

Pasiimti ir grąžinti įrangą susitartu elektroniniuose laiškuose metu ir vietoje.

Atlyginti apgadinimų arba laiku negražintos įrangos nuostolius.

Kitos sąlygos

Atsiradus apgadinimams transportuojant ar naudojantis įranga PIRKĖJUI arba negrąžinus įrangos sutartu laiku, PARDAVĖJAS išrašo sąskaitą apmokėjimui, kurią PIRKĖJAS privalo apmokėti per 1 d.d. pagal šį kainininką: Lemputė - 9 Eur; Raidės/simbolio atrama - 15 EUR Raidės/simbolio laidas - 20 EUR; Ilgiklis 25 m - 90 EUR; Svarmuo raidei/simboliui prispausti - 15 EUR; Raidės/simbolio sulaužymas, sugadinimas - 500 EUR; Užtikrinti tinkamą apsaugą Paslaugų suteikimo vietoje.

Negražinus Įrangos ilgiau nei 1 dieną po sutarto gražinimo laiko, laikoma, kad Įrangą pirkėjas nusiperka. Vienos raidės/simbolio kaina 700 Eur (be PVM) , Papildoma įranga, kuri buvo pristatyta, apmokęstinama pagal aukščiau nurodytą kainininką. Atsiskaityti su PARDAVĖJU sutarta tvarka.

o kaip atrodo tavo žodis?

Žiūrėti

Mes mylime šviesas. Mes mylim raides. Paversime Jūsų šventę ypatinga. © Copyright 2023 All rights reserved.